Szolgáltatásaink

TANÁCSADÁS

Tanácsadási szolgáltatásunk keretében ügyfeleink igényei és célkitűzései mentén alakítunk ki olyan játékosítási koncepciót, amely az előzetesen meghatározott szempontok mentén támogatja a kiválasztott folyamatokat. A játékosítás hatékony eszközként szolgálhat, amennyiben megfelelő módon és helyzethez/célcsoporthoz mérten van megalkotva. Segítünk abban, hogy a gamifikáció széles tárházából kiválasztva azok a játékosítási technikák kerüljenek kiemelésre és beépítésre, amelyek a meghatározott célokat szolgálják.


Módszertanunk több oldalról közelíti meg a játékosítás folyamatát, a projektek sikeres megvalósítása érdekében egyaránt tudunk biztosítani szakértői és fejlesztői kapacitást.Kapcsolat

GAMIFIKÁCIÓS WORKSHOPOK, TRÉNINGEK

A játékosítás módszertanát alkalmazni kívánó cégek és szervezetek részére 1 napos gamifikációs workshop, valamint 3 napos tréning keretében mutatjuk be interaktív módon a játékosított megoldások bevezetéséhez szükséges módszertani és szakmai alapokat. A program során lehetőséget biztosítunk ügyfeleink saját projektjének és koncepciójának közös elemzésére, (tovább)fejlesztési lehetőségeinek feltérképezésére, valamint igény esetén szakértői munkánkat, tanácsadói szolgáltatásainkat és fejlesztői tudásunkat ajánljuk a projekt további előrehaladásának érdekében.


A workshopokon és tréningeken való részvétellel lehetőséget biztosítunk a gamifikáció elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítására.

Kapcsolat

DIGITÁLIS TERMÉKFEJLESZTÉS

A digitális termékfejlesztési folyamat során olyan játékosított platformokat és applikációkat hozunk létre, amelyek az ügyfeleink által meghatározott célok mentén működnek. Munkánk során a klasszikus szoftverfejlesztési szolgáltatást ötvözzük a játékosításhoz kapcsolódó szakértelemmel, így jól működő, személyre szabott megoldásokat hozunk létre. Egyaránt nyújtunk támogatói szolgáltatást fejlesztői csapatok részére, illetve fejlesztünk le teljes körűen digitális termékeket.


Csapatunk a felhasználói élmény javításában, a felhasználói motivációk erősítésében, valamint média és marketing folyamatokban is segíti ügyfeleink sikerességét.

Kapcsolat